Dosiahnuté úspechy celkom
20

Aktuálny titul

Minulých 10 úspechov

Všeobecné
Thu, 22.08.2019 - 06:28:02
10
Získavanie cti

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Predmety
Thu, 22.08.2019 - 06:20:54
10
Nájdenie predmetov

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 10

Získavanie zlata
1.317 / 2.000
0

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
5 / 50
0

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
7 / 50
0

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
8 / 50
0

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
3 / 50
0

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
6 / 50
0

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
1 / 50
0

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
112 / 500
10

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
0 / 100
0

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
0 / 10
0

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
0 / 100
0

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
0 / 1
0

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 10

Nájdenie predmetov
16 / 100
10

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
0 / 10
0

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 0

Rozšírenie zoznamu priateľov
0 / 1
0

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
2 / 10
0

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
5 / 10
0

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 0

Darovanie zlata
0 / 2.000
0

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
0 / 1
0

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
0 / 1
0

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
0 / 1
0

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
0 / 1
0

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
0 / 1
0

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
0 / 1
0

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
0 / 1
0

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
0 / 1
0

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
0 / 1
0

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 0

Vrátenie do obchodu
0 / 10
0

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
0 / 10
0

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
0 / 5
0

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
0 / 5
0

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
0 / 2
0

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 0

Víťazstvá v aréne
0 / 5
0

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
3 / 5
0

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
159 / 500
0

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
194 / 500
0

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
4 / 500
0

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
0 / 2
0

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
0 / 1
0

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
0 / 2
0

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
0 / 2
0

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 0

Triumfovanie v Circu Turma
0 / 5
0

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
0 / 5
0

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
0 / 500
0

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
0 / 500
0

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
0 / 500
0

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
0 / 2
0

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
0 / 1
0

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 0

Úspešne ukončené žaláre
0 / 1
0

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 0

Luciferov trest
0 / 1
0

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
0 / 1
0

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
0 / 1
0

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti