Dosiahnuté úspechy celkom
646

Aktuálny titul Vznešený

Minulých 10 úspechov

Spolok
Mon, 20.05.2019 - 17:24:07
10
Vojny proti iným spolkom

Zapojenie sa do spolkových vojen

Spolok
Mon, 20.05.2019 - 17:24:07
10
Víťazné spolkové vojny

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Circus Turma
Tue, 22.01.2019 - 23:32:50
10
Pohltenie zásahov

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Circus Turma
Tue, 01.01.2019 - 17:17:24
10
Inkasovanie zranení

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Spolok
Sat, 24.11.2018 - 20:17:23
10
Porazenie vládcov žalárov

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Spolok
Sat, 24.11.2018 - 20:15:27
10
Vloženie zvitkov

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Spolok
Tue, 20.11.2018 - 11:20:06
10
Odchytenie vládcu žalára

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Spolok
Sat, 17.11.2018 - 23:38:05
10
Podstúpenie liečenia

Využitie služieb spolkového lekára

Spolok
Sat, 17.11.2018 - 23:36:33
10
Darovanie zlata

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Predmety
Fri, 09.11.2018 - 19:55:17
10
Nájdenie predmetov

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 180

Získavanie zlata
6.016.204 / 20.000.000
30

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
57 / 100
10

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
64 / 100
10

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
81 / 100
10

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
38 / 50
0

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
74 / 100
10

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
51 / 100
10

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
151.623 / 1.500.000
30

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
253 / 500
10

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
1.704 / 10.000
20

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
94 / 100
0

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
800 / 2.000
40

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 50

Nájdenie predmetov
564 / 1.500
30

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
119 / 150
20

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 2

Rozšírenie zoznamu priateľov
0 / 1
0

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
334 / 500
1

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
239 / 500
1

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 70

Darovanie zlata
87.000 / 110.000
10

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
0 / 1
0

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
2 / 5
10

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
0 / 1
0

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
2 / 20
10

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
2 / 10
10

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
3 / 5
10

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
0 / 1
0

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
4 / 20
10

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
4 / 5
10

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 24

Vrátenie do obchodu
676 / 1.000
6

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
31 / 150
3

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
64 / 200
6

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
0 / 5
0

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
108 / 200
9

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 170

Víťazstvá v aréne
175 / 500
20

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
71 / 100
10

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
285.530 / 500.000
30

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
227.340 / 500.000
30

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
12.792 / 100.000
20

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
26 / 50
20

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
9 / 20
10

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
17 / 150
20

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
4 / 10
10

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 130

Triumfovanie v Circu Turma
84 / 100
10

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
43 / 100
10

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
475.827 / 500.000
30

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
179.768 / 500.000
30

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
8.315 / 100.000
20

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
14 / 50
20

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
2 / 20
10

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 20

Úspešne ukončené žaláre
70 / 300
20

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 0

Luciferov trest
0 / 1
0

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
0 / 1
0

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
0 / 1
0

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti