Naozaj zaútočiť?


Kompex
Úroveň 84
Body života
100 %
b. skúsenosti
56.42 %
Sila
247
Zručnosť
288
Obratnosť
385
Zdatnosť
240
Charizma
265
Inteligencia
224
Obrana 5794
Zranenie 301 - 338
Upozornenie

Tento predmet sa nasadením zviaže s dušou!Popis postavy

Hrám na viacerých ip adresách :) .