Naozaj zaútočiť?


spartacus1985
Úroveň 78
Body života
100 %
b. skúsenosti
34.36 %
Sila
182
Zručnosť
427
Obratnosť
457
Zdatnosť
203
Charizma
340
Inteligencia
139
Obrana 4197
Zranenie 243 - 283
Upozornenie

Tento predmet sa nasadením zviaže s dušou!Popis postavy

-- nič --