Naozaj zaútočiť?


srdiecko
Úroveň 91
Body života
100 %
b. skúsenosti
4.7 %
Sila
275
Zručnosť
298
Obratnosť
366
Zdatnosť
330
Charizma
253
Inteligencia
324
Obrana 9205
Zranenie 286 - 321
Upozornenie

Tento predmet sa nasadením zviaže s dušou!Popis postavy

-- nič --