Dosiahnuté úspechy celkom
1828

Aktuálny titul Luciferov trest

Minulých 10 úspechov

Všeobecné
Sat, 27.07.2019 - 06:21:12
10
Trénovanie zdatnosti

Venuj sa tréningu zdatnosti

Podsvetie
Tue, 18.06.2019 - 18:37:04
100
Nech žije cisár

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti

Podsvetie
Sun, 09.06.2019 - 06:30:37
50
Prekliatie podsvetia

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Spolok
Fri, 07.06.2019 - 05:05:38
10
Navštívenie chrámu

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Podsvetie
Thu, 06.06.2019 - 08:31:49
30
Luciferov trest

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Spolok
Wed, 08.05.2019 - 23:10:15
10
Víťazné spolkové vojny

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Spolok
Mon, 15.04.2019 - 20:23:42
10
Vojny proti iným spolkom

Zapojenie sa do spolkových vojen

Aréna
Fri, 12.04.2019 - 04:16:21
10
Víťazstvá v aréne

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Circus Turma
Mon, 11.02.2019 - 05:41:15
10
Triumfovanie v Circu Turma

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Všeobecné
Fri, 08.02.2019 - 00:07:01
10
Trénovanie inteligencie

Zvyšovanie inteligencie tréningom
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 500

Získavanie zlata
1.865.512.529 / 50.000.000
50

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
251 / 300
40

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
290 / 300
40

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
419 / 300
50

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
255 / 300
40

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
250 / 300
40

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
372 / 300
50

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
15.027.732 / 50.000.000
40

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
98.983 / 150.000
30

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
81.782 / 150.000
40

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
46.895 / 150.000
30

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
9.421 / 2.000
50

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 180

Nájdenie predmetov
19.588 / 5.000
50

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
10.667 / 450
50

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
861 / 150
50

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
73 / 80
30

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 10

Rozšírenie zoznamu priateľov
7 / 10
6

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
4.275 / 10.000
2

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
3.862 / 10.000
2

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 300

Darovanie zlata
83.126.204 / 160.000.000
40

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
55 / 100
30

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
413 / 1.000
40

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
16 / 20
10

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
750 / 1.000
40

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
407 / 500
40

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
176 / 200
40

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
16 / 50
20

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
51 / 100
20

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
6 / 25
20

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 48

Vrátenie do obchodu
19.681 / 50.000
9

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
633 / 1.000
6

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
807 / 1.000
9

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
637 / 1.000
9

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
7.860 / 1.000
15

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 340

Víťazstvá v aréne
2.056 / 50.000
40

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
6.293 / 50.000
40

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
29.269.863 / 10.000.000
50

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
20.229.642 / 10.000.000
50

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
1.913.967 / 10.000.000
40

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
21 / 50
20

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
48 / 100
20

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
1.354 / 2.000
40

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
651 / 2.000
40

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 230

Triumfovanie v Circu Turma
2.332 / 50.000
40

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
6.114 / 50.000
40

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
8.138.340 / 10.000.000
40

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
9.667.550 / 10.000.000
40

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
1.549.719 / 10.000.000
40

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
42 / 50
20

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
4 / 20
10

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 40

Úspešne ukončené žaláre
1.589 / 8.000
40

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 180

Luciferov trest
1 / 25
30

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
1 / 25
50

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
1 / 25
100

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti